Background_CZ_2

REGISTRACE

Zaregistrujte se prosím a zajistěte si tak zasílání katalogů.

Odesláním potvrzuji, že souhlasím, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. s použitím osobních údajů a to výhradně pro potřeby PFG Česká k.s., která je může pro svoji potřebu dále zpracovávat. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Rovněž souhlasím, že budu informován/a o novinkách a akcích pořádaných PFG Česká k.s.. Zaregistrovaný má právo požádat, aby jeho údaje byly vymazány z evidence PFG Česká k.s..